Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Lokalne partnerstwa - projekt łączący gminy Olesno i Kluczbork

Jako grupa inicjatywna, której liderem jest Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (SUTW)  w Oleśnie (Maria Mitrenga i Maria Podgórska) realizuje w partnerstwie z Miejskim Domem Kultury w Oleśnie (Ernest Hober), Publiczną Szkołą Podstawową w Wojciechowie (Waldemar Szydło) oraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" z Kluczborka (Ewa Tabędzka) projekt pn. JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA – OLESKO - KLUCZBORSKIE INSPIRACJE. Na jego realizację otrzymaliśmy z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności grant w formie start-up w wysokości 20.000,00 zł.

Celem głównym projektu jest zbliżenie społeczności Olesna i Kluczborka i dlatego zaplanowaliśmy:

·         uporządkowanie i urządzenie dolinki nad Stobrawą, nad rzeką łączącą obie gminy;

·         opracowanie i druk mapek ścieżek rowerowych pomiędzy obu gminami;

·         majówkę nad Stobrawą – spotkanie we wspólnej przestrzeni.

        Zakładamy, że w dolince nad Stobrawą powstanie m.in. przestrzeń edukacyjna, relaksacyjna, sportowa. Docelowo rozszerzy się ruch turystyki rowerowej. Liczymy na to, że partnerstwo lokalne i wspólne działanie organizacji i instytucji z różnych sektorów pozwoli wykreować w Oleśnie nowe miejsce zorganizowane przez wszystkich i dla wszystkich.

20 lutego br. organizując konferencję inaugurującą projekt w Miejskim Domu Kultury w  Oleśnie, w której uczestniczyło ponad 100 osób (z Olesna i Kluczborka). Zaprezentowaliśmy gościom ideę lokalnych partnerstw, a także nasze oleskie zasoby kulturalne poprzez prelekcję Pani Ewy Cichoń z Oleskiego Muzeum Regionalnego n/t dziejów Olesna i program artystyczny w wykonaniu zespołu wokalnego  SUTW, przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 4 w Oleśnie oraz wokalistek z Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej przy PSM I st. w Oleśnie pod kier. Pana Korneliusza Wiatra. Podziękowaliśmy darczyńcom, którzy wsparli finansowo i rzeczowo przygotowanie konferencji. Wymieniliśmy zdeklarowanych partnerów, którzy już zgłosili swoją chęć udziału w projekcie.

Przed nami prace porządkowe w dolince, które  chcielibyśmy  rozpocząć wczesną wiosną. Dokładny zakres tego, co będziemy   w stanie zrobić w dolince zależeć będzie od współdziałania naszych potencjalnych partnerów publicznych i prywatnych oraz ich wsparcia w każdym możliwym zakresie (np. doradczym, rzeczowym, wolontaryjnym, finansowym i in.). W związku z powyższym w dalszym ciągu  prosimy o przyłączenie się do naszego "lokalnego partnerstwa" i współpracę z nami na rzecz wspólnego dobra. Jesteśmy otwarci na różnorodne możliwości i formy współpracy na rzecz wyżej opisanego celu.

  • Copy of Partnerstwo konferencja (7)
  • Partnerstwo konferencja (11)
  • Partnerstwo konferencja (17)
  • Partnerstwo konferencja (35)
  • Partnerstwo konferencja (37)
  • Partnerstwo konferencja (47)
  • Partnerstwo konferencja (54)

« wstecz

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 23 marca 2019
Imieniny:
Pelagii, Feliksa, Zbysława

Banery

blisko_prawy3
Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/
Czyste powietrze