Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami

Treść strony

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY :

1.Urząd Miejski w Kluczborku – Referat Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej

2. I – sze piętro .

3.Pokój 123 .

4.Telefon : / 077/ 418-14-77 e-mail : um@kluczbork.pl

WYMAGANE DOKUMENTY / sposób wnioskowania / :

1.Wniosek na piśmie lub e-mail . wniosek dostepny w Referacie Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej pok. nr 123 i na stronie internetowej www.kluczbork.pl

2.Ustnie

OPŁATY :

Kserowanie/ wydrukowanie / ilość stron x opłata za stronę /

 

_0,30.-zł./ 1 str. ksero A 4 , 0,50.-zł./1 str. ksero A 3

_0,70.-zł./ 1 str. wydruk czarno-biały A 4, 1,20.-zł. wydruk kolorowy A 4

 

Opłata za nośnik elektroniczny / przy przeniesieniu na niego informacji publicznej/ przekazany przez Referat wnioskującemu wynosi :

_dyskietka - 1,10.-zł. , CD - 1,30.-zł.

CZAS I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Niezwłocznie , jeżeli jest to możliwe ,lub do 30 dni / w ciągu 14 dni wnioskujący jest informowany na piśmie o terminie załatwienia sprawy ,gdy wymaga tego wnioskowany sposób udostępnienia informacji / .Odbiór informacji publicznej osobiście przez składającego wniosek / wymagany dokument tożsamości do wglądu/ następuje po zapłacie w kasie Urzędu opłaty i przedstawienie pokwitowania do wglądu w Referacie .

ZAKRES INFORMACJI :

Wszystkie informacje dostępne w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej , nie zastrzeżone innymi ustawami .

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

PODSTAWA PRAWNA :

1.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112,poz.1198 z późn.zm.)

 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 24 kwietnia 2018
Imieniny:
Aleksego, Grzegorza, Fidelisa
«kwiecień 2018»
P W Ś C P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Banery

blisko_prawy3
Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
Stobrawskie Centrum Seniora
baner toplayer
Aplikacja Blisko