Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Nabór przedstawicieli NGO do komisji opiniujących oferty w 2019 roku

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty do zgłaszania swoich reprezentantów do prac w  Komisjach Opiniujących Oferty dot. otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

Do zadań komisji konkursowych należy ocena i opiniowanie ofert oraz proponowanie rozdziału środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami. Zgodnie z wymogiem zawartym w  ustawie, w skład komisji konkursowych wchodzą reprezentanci organizacji pozarządowych. Praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny i będzie odbywać się  w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenia przyjmowane są:

  • pisemnie - zgłoszenie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Kluczborku  ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork;
  • telefonicznie - 77/ 418-14-81 wew. 219
  • mailowo - ngo@kluczbork.pl, aneta.birecka@kluczbork.pl
  • osobiście - u pani Anety Bireckiej, pok. 114 UM Kluczbork.

W zgłoszeniu należy podać nazwę organizacji, imię i nazwisko osoby zgłaszającej i zgłaszanej oraz dane kontaktowe osoby zgłaszanej (tel., mail).

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 7 stycznia 2019 r.

 

drukuj (Nabór przedstawicieli NGO do komisji opiniujących oferty w 2019 roku)

  • autor: Aneta Birecka, data: 2018-01-09

« wstecz

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 22 marca 2019
Imieniny:
Katarzyny, Bogusława, Bogusławy

Banery

blisko_prawy3
Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/
Czyste powietrze