Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Podatek rolny.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są: ...

Terminy płatności.

Podatek rolny płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

Płatności podatku należy dokonać przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie urzędu. W przypadku osób fizycznych płatności można dokonać również poprzez inkasentów.

Terminy składania deklaracji / informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Nr konta.

PeKaO SA I/o Kluczbork

Nr 55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

BIC / SWIFT - PKOPPLPW

IBAN - PL + 26 cyfr numeru konta

Uwaga !

Osoby zobowiązane do opłacania:

  • podatku od nieruchomości,
  • podatku rolnego,
  • podatku leśnego,
  • podatku od środków transportowych,
  • opłaty za wieczyste użytkowanie,
  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

płatności powinny dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych (każde zobowiązanie posiada inny numer). Numery rachunków bankowych zamieszczone zostały na przesyłanych do Państwa decyzjach lub w zawiadomieniach.

Wpłaty dokonane na dotychczasowy numer konta zostaną przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kluczborku przeksięgowane zgodnie z dyspozycją zawartą w tytule przelewu.

 

Godziny pracy kasy Urzędu Miejskiego.

poniedziałek

wtorek - piątek

830 - 1445

815 - 1400

Stawki podatku rolnego.

Podatek rolny za rok podatkowy 2018 zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o podatku rolnym wynosi:

  • dla gruntów gospodarstwa rolnego: 131,225zł.
  • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: 262,45zł.

 

Podatek rolny za rok podatkowy 2019 zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o podatku rolnym wynosi:

  • dla gruntów gospodarstwa rolnego: 135,90zł.
  • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: 271,80zł.

Deklaracje i informacje o nieruchomościach.

Deklaracje dla osób prawnych i informacje o nieruchomościach dla osób fizycznych za rok 2018 - stanowią załączniki do uchwały XL/396/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 23 marca 2019
Imieniny:
Pelagii, Feliksa, Zbysława

Banery

blisko_prawy3
Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/
Czyste powietrze